Tiếng Trung Mạng Xã Hội

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

I. Từ Vựng

脸书 liǎn shūFacebook
照片墙zhàopiàn qiáng Instagram
抖音dǒu yīn Tiktok
微信wēixìn Wechat
微博wēibó Weibo
淘宝táobǎo Taobao
发帖fā tiě đăng bài viết
加好友jiā hǎoyǒu kết bạn
删除好友shānchú hǎoyǒu huỷ kết bạn
直播zhíbò phát trực tiếp
点赞diǎn zàn nhấn like
评论pínglùn bình luận
关注guānzhù theo dõi
转发zhuǎnfā chia sẻ (bài viết)

>>>Link youtube: Tiếng Trung Mạng Xã Hội

II. Những mẫu câu tiếng Trung về mạng xã hội


 • 中国不能用脸书
  Zhōngguó bùnéng yòng liǎnshū
  Trung Quốc không dùng được Facebook
 • 你看他的照片墙了吗?
  Nǐ kàn tā de zhàopiànqiáng le ma
  Bạn xem Instagram của anh ấy chưa?
 • 现在抖音音乐很火
  Xiànzài dǒuyīn yīnyuè hěn huǒ
  Bây giờ nhạc Tiktok rất hot
 • 我加下你的微信
  Wǒ jiā xià nǐ de wēixìn
  Tôi kết bạn Wechat với bạn nhé
 • 我很少用微博
  Wǒ hěn shǎo yòng wēibó
  Tôi rất ít dùng Weibo
 • 淘宝上的东西很便宜
  Táobǎo shàng de dōngxī hěn piányí
  Đồ trên Taobao rất rẻ
 • 他今天又发帖了
  Tājīntiānyòufātiě le
  Hôm nay anh ấy lại đăng trạng thái nữa
 • 你们俩加好友了吗?
  Nǐmen liǎ jiā hǎoyǒu le ma
  Hai bạn kết bạn nhau chưa?
 • 他们俩删除好友了
  Tāmen liǎ shānchú hǎoyǒu le
  Hai người họ huỷ kết bạn nhau rồi
 •  明晚八点直播
  Míngwǎn bā diǎn zhíbò
  Tối mai 8 giờ phát trực tiếp
 • 给你点赞!
  Gěi nǐ diǎnzàn
  Nhấn like cho bạn!
 • 网友评论很多
  Wǎngyǒu pínglùn hěn duō
  Cộng đồng mạng bình luận rất nhiều
 • 他还没关注我呢
  Tā háiméi guānzhù wǒ ne
  Anh ấy vẫn chưa theo dõi tôi
 • 喜欢的话,请转发
  Xǐhuān de huà, qǐng zhuǎnfā
  Nếu bạn thích, thì hãy chia sẻ nhé